Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması

Emel Ozturk
2013 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi  
Giriş ve Amaç: Tanımlayıcı olan bu araştırma, bir psikiyatri hastanesinde yatarak tedavi gören hastaların ve çalışan hemşirelerin psikiyatri servis ortamı algılarının ve etmenlerin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: 30 Haziran-30 Eylül 2010 tarihleri arasında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastalar ve yataklı birimlerde çalışan hemşireler evreni, kriterleri karşılayanlar ve gönüllü olanlar ise örneklemi oluşturmuştur. Çalışan
more » ... elere 5634 numaralı hemşirelik kanununa (Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 25.05.2007, Sayı: 26510) göre, hemşire olarak çalışan sağlık memurları da dahil edilmiştir. Örnekleme işleminde, basit rastlantısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Servislerde hastaların karma olarak bir arada bulunması nedeniyle, bilişsel düzeyi yeterli olmayan, semptomları ağır hastalar da yer almaktadır. Bu nedenle, soruları anlayabilecek ve yanıtlayabilecek yeterli bilişsel düzeyinin olduğu ekip tarafından onaylanan ve ekibin seçtiği hastalar ile çalışılmıştır. Servise uyumunu sağlanmış, ortamı tanıyan; bu nedenle, yatışları üzerinden en az bir hafta geçmiş hastalar araştırmaya dahil edilmiştir. Duyusal bozuklukları bulunmayan hastalar ile çalışılmıştır. Sonuç olarak araştırma, 56 hemşire ve 74 hasta ile tamamlanmıştır. Hasta ve hemşire tanıcı formları ve Servis Ortamı Ölçeği kullanılmıştır.
doi:10.5505/phd.2013.29591 fatcat:qbvsudunnvhzrj6j76tdwc7oaq