A Study of Suicide Mortality in Turkey (2002-2011)

Semra Günay Aktaş, Yeliz Mert Kantar
2016 Journal of EU Research in Business  
Objective: The aim of this study was to evaluate the change in the gender, age and method-specific suicide rates in Turkey between 2002-2015. Method: Gender, age and method-specific suicide rates were calculated during the study period with the data obtained from the Turkish Statistical Institute and Joinpoint regression analysis was used to test the change of these rates within the observed time period. Results: Of a total of 40,281 suicides recorded during the study period, 27,407 consisted
more » ... 27,407 consisted of males (68%) and 12,874 consisted of females (32%). The suicide rate was higher in females than males only in the group under 15 years of age, whereas it was higher in males than females in all other age groups. Male suicides showed an increasing trend in the time interval studied for the age groups under 15, 25-44, 65 and above. The most commonly used suicide method was hanging in all age groups. It was noteworthy that suicides committed by firearms also increased in the group under 15 years of age. Conclusion: Trend in suicidal behavior over the years should be closely monitored. Preventive measures to curb increasing trends of suicide are urgently needed. Tel institution: 0090-222-239 29 79 / 4515 (ext.) Tel mobil: 0090-553-0785268 Trends of suicide Turk J Public Health 2019;17(2) 196 Türkiye'deki intiharların yaşa, cinsiyete ve yönteme göre değişim trendi, 2002-2015 Özet Amaç: Çalışmada, Türkiye'de, 2002-2015 zaman aralığında, yaşa, cinsiyete ve yönteme özel intihar hızlarında meydana gelen değişimin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilen verilerle, çalışma periyodunda yaşa, cinsiyete ve yönteme özel intihar hızları hesaplandı ve bu hızların incelenen zaman trendinde gösterdiği değişimin incelenmesinde Joinpoint regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: İncelenen zaman trendinde kaydedilen 40,281 intiharın 27,407'si erkek (%68), 12,874'ü kadın (%32) idi. Intihar hızı sadece 15 yaşın altında olan grupta kadınlarda erkeklere göre daha yüksek iken, diğer yaş gruplarında erkeklerde daha yüksekti. İncelenen zaman trendinde, erkeklerde intihar hızı 15 yaşın altında, 25-44, 65 yaş ve üzerindeki yaş gruplarında anlamlı bir artış trendi gösterdi. Tüm yaş gruplarında en çok tercih edilen intihar yöntemi ası idi. Ateşli silah kullanımıyla gerçekleşen intiharların, 15 yaşın altında olan grupta artış trendi göstermesi dikkat çekiciydi. Sonuç: İntihar davranışının, yıllar içinde gösterdiği değişim trendi daha yakından izlenmelidir. Artan intihar hızlarının önüne geçebilmek için, acilen önleyici tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: İntihar hızı, intihar trendi, intihar yöntemleri, zaman seri analizi
doi:10.5171/2016.864344 fatcat:foblmvvqujbs7od7cwrdfis57q