SATAN AS THE MACHIAVELLIAN HERO IN PARADISE LOST

Dilek Keçeci
unpublished
This study investigates common points between Milton's and Machiavelli's attempts to understand interpret the limits absolute power whether it belongs to God or the Prince. Milton characterizes satan as an epic hero with virtù, which is a characteristic lauded by Machiavelli as well. Despite this, when satan is in action, he loses these positive traits and turns to a Prince-like character who can justify the employment of vicious means to reach his aim. In the light of Machiavelli's and
more » ... republican views, I can say that both satan and the prince are ironic characters which imply a criticism of monarchical power. ÖZET Bu yazıda John Milton ve Niccholo Machiavelli'nin, hükümdarın-ister tanrı ister prens olsun-mutlak gücünün sınırlarını anlama ve yorumlama çabalarındaki ortak yönleri araştırıyorum. Milton, "Paradise Lost" adlı şiirinde tanrıya karşı çıkan şeytanı Machiavelli'nin politik görüşlerinde de olumlu yankısını bulan cesaret (virtù) ve özgür irade sahibi epik bir kahraman olarak betimler. Buna karşın bu kahraman eyleme geçtiğinde ise amaca ulaşmak için her yolu mübah sayan Machiavelli'nin prens'ine dönüşür. Hem Machiavelli'nin hem de Milton'un cumhuriyetçi görüşleri ışığında yarattıkları prens ve şeytan kişiliklerinin ironik olduğunu ve monarşik güce karşı örtük eleştiri ögeleri taşıdığı söylenebilir.
fatcat:4vbnzh3n7fg3jekogiz6yflixm