Technológia a jog szolgálatában? – kísérletek az adatvédelem területén

Zsolt György Balogh, Attila Kiss, Gábor Polyák, Tamás Szádeczky, Gergely László Szőke
2014 Pro Futuro  
A technológia fejlődésének társadalomra gyakorolt hatása a társadalomelmélet kedvelt témaköre az elmúlt ötven évben: számtalan szakirodalmi forrás elemzi az információs társadalom kialakulását és az informatikai és kommunikációs technológiák társadalmi hatásait. E társadalmi változások aztán jellemzően leképeződnek a jogalkotásban is, rendszerint több-kevesebb késéssel követve azokat. Az Európai Unió információs társadalom- és médiapolitikájának jogalkotási eredményei, az ahhoz kapcsolódó
more » ... atos szakmai és éles politikai viták, és egy új jogterület, az infokommunikációs jog kialakulása egyértelműen mutatja ennek jelentőségét.
doi:10.26521/profuturo/2014/1/5494 fatcat:cnh6x62rvfhw7ba5imcditqd2q