Sprehod po etiopiji

Mira Pridgar
1967 Obzornik zdravstvene nege  
nRgrado, toda 1e takšno, ki mu jo zRres lahko da, in to neposredno po posegu. Izogiba naj se pa obljub, ki jih ne more izpolniti! Pri večjem otroku nam to navadnože uspe, če apelira.mo na njegov pogum. Pubertetniki imajo seveda že drugačne zahteve kakor majhrii otroci; čeprav so deloma še vedno otroci, si močno želijo [posnemati odrasle, predvsem pa si želijo, da ravnamo z njimi kakorz odraslin:l:i.Zato tudi jih tako zelo prizadene kakršnokoli podcenjevanje v tem pogledu. In kolikokrat
more » ... o na vse to! Ločitev otroka od staršev pa ne prizadene samo otroka, temveč tudi starše, posebno še otrokovo mater. Zato mora sestra pomirjevalno vplivati tudi na otrokove starše. Naj se z njimi vpričo otroka mirno pogovori in jih potolaži. če otrok opazi, da je mati pomirjena in da zaupa sestri, ji bozaupa1 tudi sam in se počuti! pri njej V1arnega. V razgovoru s starši naj bo naravna, neprisiljena, polna razume· vanja in takta. In kako naj končam? Doibro aIi slabo počutje otroka v kaki zdravstveni ustanovi je v veliki meri odvisno od vsebine in načina dela medicinske sestre. Ta mora vedno imeti pred očmí, da želima vrniti staršem in družbi ne le telesno, temveč tudi duševno zdravega otroka! Olga Djonlagié, inštruktorica za nego otroka na medicinski srednji šoli v Mariboru
doaj:5c5bcea145084b0eb65354a394cd1395 fatcat:eenpnfvc3fhf5jj3xnypddc764