EKOLOŠKI ASPEKT 3D ŠTAMPE NA GRAFIČKO OKRUŽENJE

Galja Đorđević, Savka Adamović
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Detekcija i kvantifikacija emitovanih PM1, PM2,5 i PM10 suspendovanih čestica tokom rada uređaja za FDM tehniku štampe primenom različitih filamenata sprovedene su u dve kampanje merenja, sa zatvorenim i otvorenim prozorima, kako bi se utvrdilo koja radna sredina je bolja za operatera.
doi:10.24867/13ef02djordjevic fatcat:j2hcqrubcvek5ofz5xq7me22dq