Eğitsel Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci

Tevhide KARGIN
2007 Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi  
Özet Eğitsel değerlendirme süreci, engelli ya da risk durumunda olduğundan şüphe edilen çocukları ilk belirleme aşamasından başlayarak, gönderme öncesi süreç, gönderme, ayrıntılı değerlendirme, özel eğitim hizmetleri için uygunluğuna karar verme, yerleştirme, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme-izleme aşamalarından oluşan bir süreci tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Makalede bu aşamalar tanımlanmış ve her bir aşamada dikkat edilmesi gereken önemli
more » ... mesi gereken önemli noktalar vurgulanmaya çalışılmıştır. Abstract Assessment procedures consist of screening, pre-referral, referral, evaluation, eligibility determination, placement, developing, implementation and monitoring of the individualized education programs (IEP), in this article all these steps were defined and the important issues in each step were emphasized.
doi:10.1501/ozlegt_0000000103 fatcat:lsqfk3ls4rajtpadsqo2q2xkwi