Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u phổi qua sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT Scan robot Robio tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế

2019 Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital  
Bệnh lý u phổi là tổn thương thường gặp trên lâm sàng, khá đa dạng về hình thái và bản chất. Lâm sàng thường ít triệu chứng, nếu điển hình thường ở giai đoạn muộn, đôi khi phát hiện ngẫu nhiên qua khám sức khỏe. Chẩn đoán u phổi dựa vào các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và kết quả sinh thiết để xác chẩn.
doi:10.38103/jcmhch.2019.58.15 fatcat:rcuwhpbp7jd3phc5acfbyeetnq