Spontaneous Complete Resolution of Spinal Epidural Hematoma Localized in Thoracic Region: Case Report

Kadir Tufan, Feyzi Birol Sarica, Ozgur Kardes, Fatih Aydemir, Melih Cekinmez
2014 The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital  
Spontaneously occurring spinal epidural hematoma (SEH) is a relatively rare disease. It is frequently observed in cervicothoracic and thoracolumbar regions. They require emergency surgical intervention as they may lead to serious and permanent neurological damage. On the other hand, rare cases with mild neurological findings, which resolve without surgical intervention have also been reported in the literature. In this paper, spontaneous resolution of SEH in day 20 was reported which was
more » ... ed which was observed in a 72-year old male patient with history of hypertension. ÖZET Torakal Bölgede Lokalize Spinal Epidural Hematomun Spontan Komplet Rezolüsyonu: Olgu Sunumu Spontan oluşan spinal epidural hematom (SEH) nispeten ender görülen bir hastalıktır. Sıklıkla servikotorakal ve torakolomber bölgede gözlenirler. Ciddi ve kalıcı nörolojik hasara neden olduklarından acil cerrahi müdahale gerektirirler. Bunun yanında nörolojik bulguları hafif seyredip, ilerlemeyen ve cerrahi yapılmaksızın düzelen az sayıda olguda literatürde bildirilmiştir. Bu makalede, hipertansiyon öyküsü bulunan 72 yaşında erkek hastada gelişen Spontan SEH'un 20 gün sonra spontan rezolüsyonu ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Spinal epidural hematom, spontan rezolüsyon, torakal bölge
doi:10.5222/otd.2014.169 fatcat:6lpfpqyf3nba5flltr3qurqqcu