Integrated marketing communications on social networks: A case study on IKEA
Integrisane komunikacije na društvenim mrežama u drvnoj industriji - primer kompanije IKEA

Iva Dragičević
2018 Marketing (Beograd. 1991)  
Članci/Papers 93 JEL: M31, M37 UVOD Trendovi u proizvodnji nameštaja prate zahteve tržišta koje je u proteklih desetak godina postalo izuzetno dinamično. Tržište nameštaja sve više poprima karakteristike modnog (fashion) tržišta, s brzim promenama trendova. Moderne kupce više ne zadovoljava samo funkcionalnost i kvalitet nameštaja, već žele nameštaj kojim mogu da izraze sopstvenu ličnost, ali koji im ujedno daje i trajnu mogućnost osvežavanja životnog prostora izmenama pojedinih komada
more » ... . Da bi udovoljila zahtevima tržišta, uspešna proizvodnja nameštaja danas mora biti izuzetno fleksibilna i spremna da ponudi mnoštvo mogućnosti kupcu uz zadržavanje efikasnosti i kvaliteta. Najveći trend u drvnoj industriji je ekološka proizvodnja. Težnja svakog čoveka je usmerenost na proizvode koji štite njegovo zdravlje i okolinu. Osim toga, na svetskom tržištu popularni su funkcionalni, modularni proizvodi ravnih i jednostavnih linija, s naglaskom na eleganciju. U svemu tome najvažniji je kvalitet, počevši od same sirovine, gde se ističe bogatstvo drvne industrije kroz proizvodnju od drveta i završnoj obradi. Sve to bez ljudi koji stručno i kreativno vode procese malo vredi, a kako je danas, zahvaljujući visokim tehnologijama, nikad lakše i jeftinije doći do znanja, odvija se njegovo dinamično usvajanje i primena. Danas je većina stručnjaka vezanih za područje drvne industrije sve više svesna važnosti marketinga, bez kojeg nije moguće ostvariti povoljne poslovne rezultate niti osigurati odgovarajuće mesto na tržištu. Multinacionalne kompanije ponovno intenziviraju ulaganja u marketing svojih proizvoda, tražeći nova idejna rešenja uz pomoć novih agencija. Internet predstavlja idealno sredstvo komunikacije koje smanjuje trenutne barijere u komunikaciji i omogućavaće sve veću povezanost poslovnih subjekata u budućnosti. Drvna industrija, kao i svaka druga grana industrije, okuplja veliki broj kompanija koje proizvode slične ili različite proizvode, po sličnim ili različitim cenama. Krajnji kupac, bilo da je u pitanju preduzeće ili fizička osoba vrlo teško može da dođe do podataka o ponudama raznih ponuđača proizvoda ili usluga koje ga zanimaju. Upravo u tom trenutku na scenu stupaju različiti poslovni koncepti elektronskog poslovanja koji za cilj imaju da okupe ponudu i potražnju na jednom Apstrakt: Investiranje u marketing je investiranje u budućnost kompanije i njen opstanak na tržištu. Ovakav stav zauzeli su i brojni stručnjaci koji posluju u drvnoj industriji i industriji nameštaja. Drvna industrija kao izuzetno razvijena grana industrije u Evropi i svetu okuplja veliki broj kompanija i proizvođača nameštaja. Cilj svih njih je da svoje proizvode ponude što širem krugu potrošača. Razvojem interneta i novih tehnologija, razvija se i jedan novi način poslovanja, gde je potencijalnim kupcima sve dostupno "iz fotelje", od ponude proizvoda, načina plaćanja, dostave na kućnu adresu i sl. Kompanije iz drvne industrije koristeći društvene mreže svakodnevno unapređuju odnos sa potrošačima, kroz jasno definisane poruke uz koje se kupcima skreće pažnja na proizvode, a u isto vreme vrši međusobna interakcija. Jedan od lidera u svetu u drvnoj industriji i proizvodnji nameštaja, kompanija IKEA, ostvarila je na društvenim mrežama efekat kakav nije uspela kroz druge medije, što je uticalo na jačanje imidža kompanije i porast tražnje za proizvodima i uslugama, a uz sve to porasla je svest o kompaniji među potencijalnim potrošačima.
doi:10.5937/markt802093d fatcat:vx5kiisghnc6dauzrlketg3hri