ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ПРЕДПРИЯТИИ

Валентина Терловая
2016 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
У статті розглянуто питання обліку і контролю автомобільних шин на підприємствах, які використовують автомобільний транспорт. Викладено особливості надходження шин на підприєм- ство, їх оцінка, облік витрат на ремонт і заміну шин та їх списання. Запропонована система обліку автомобільних шин забезпечить щоденний оперативний контроль за їх використанням, що дозво- лить знизити витрати підприємства.
doi:10.24025/2306-4420.1.34.2013.85783 doaj:5f7f2f43bbfd4a8fb027080938eb33bc fatcat:ylp5hugwd5dbhkh6ke2olamkwa