Hadislerde "Dünya" ve "Arz" Kelimeleri -Buhârî Örneği-

TATLI Bekir
2007 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Using Words of "Dunya" and "Ard" in the Narrations -Example of Bukhari. We generally use words of "dunya"
doi:10.1501/ilhfak_0000000934 fatcat:2niy4z622rhjpbctjiv7hrbiea