Medijske reprezentacije tjelesnog izgleda i samopredodžba mladih

Metka Kuhar
2005 Medij. istraž. (god   unpublished
SAŽETAK Suvremeno potrošačko društvo sa sveprisutnim standardima ljepote ističe zna-čenje vitkosti i drugih teško dostižnih tjelesnih značajki. Mnogi su ljudi neza-dovoljni svojim tijelom, što je najočitije u adolescentskom razdoblju. Istraži-vanja o važnosti društveno-kulturnih čimbenika u razvoju te neugodne tjelesne samopredodžbe najčešće predstavljaju kao negativan utjecaj i medijsku kon-strukciju vitkoga ideala, što je nedostižno većini žena. Na tjelesnu samopre-dodžbu djevojaka utječu,
more » ... jevojaka utječu, osim medijskih ideala, i poimanja te ocjene muška-raca o idealnoj ženskoj figuri i shvaćanja o tome kakva jest ili bi trebala biti vlastita idealna figura, ali i spoznaja svoje sadašnje figure. Interdisciplinar-nim sociološkim i komunikološkim istraživanjem među mladim ljudima u Slo-veniji ustanovila sam koji čimbenik najjače utječe na samopredodžbu djevo-jaka. Rezultati istraživanja upozoravaju na to da djevojke osjećaju velik priti-sak medija. Tijela prikazana u medijima prepoznaju kao iznimno vitka-u pro-sjeku vitkija od vlastitih ideala. Vlastiti tjelesni ideal u prosjeku je stroži od prepoznatog ideala mladića o ženskome tijelu. Utjecaj ideala mladića na tjele-snu samopredodžbu djevojaka manje je statistički važan u usporedbi s utjeca-jem prihvaćenoga medijskog ideala. Ideali mladića-prema mišljenju djevoj-čica-nisu strogi poput medijskih. Djevojke se u prvome redu opterećuju zbog pritiska medijskih ideala. Mladi trebaju odgovarajući medijski odgoj i svijest o tome kako mogu naučiti prepoznavati medijske pritiske te im se suprotstaviti. Treba im pomagati da vizualnim medijima selektivno posvećuju vrijeme i da budu kritičniji prema medijski promoviranim tjelesnim idealima. * Metka Kuhar, Fakultet za društvene znanosti, Institut za društvene znanosti, Centar za socijalnu psihologiju, Kardeljeva ploščad 5,
fatcat:mmxugquzyzhbfpn3u4pvqwnhay