Notes on Old Turkic 'Dongoin Shiree' Inscriptions Newly Discovered Ast Mongolia

Mehmet Ölmez
2017 Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature  
ÖZ Eski Türk yazısıyla Moğolistan ve Moğolistan sınırlarının dışında yazılmış yazıtlarla ilgili olarak her geçen yıl yeni keşifler ortaya konmaktadır. Özellikle son 25 yılda konuyla ilgili çalışmalar ve alan araştırmaları artmış, eskiden bulunmuş yazıtlar hakkında ayrıntılı yeni bilgiler öğrenirken yeni yazıtlardan da haberdar olmaya devam etmekteyiz. Bunlardan birisi de 2010 ve 2011 yıllarında varlığından haberdar olunan, 2015'te de ilk metin yayımı yapılan 'Dongoyn Şiree' yazıtlarıdır. Söz
more » ... usu yazıtta 1100'ün üzerinde kelime yer alsa da toplam söz varlığı 20'yi bulmaz. Bu 20 kelime içerisinden özellikle eleŋime sözünün açıklanması zordur. Bu kısa yazıda söz konusu kelimenin açıklanmasına ilişkin önerimiz yer almaktadır. ABSTRACT Every passing year, researchers make important discoveries on the inscriptions written in Old Turkic script both in and out of the borders of Mongolia. Especially in the past 25 years, with an increase in field works, we continue getting some new further information on the inscriptions already known and also hearing about the newly-introduced ones. The subject of this paper is one of the latter, "Dongoin Shiree" an inscription introduced in 2010-2011 and published in 2015. Although there are more than 1100 words written on this inscription, the total vocabulary of it consists of a maximum of 20 words. Among those 20 words, eleŋime is one of the words which are hard to explain. In this short paper, we will suggest an explanation for the word in question.
doi:10.26561/iutded.369185 fatcat:s2rgxqqmdbgtbki4ggwxtpvrza