Antropologiczno-ludowe aspekty kreacji postaci magnetyzera w utworach Ernsta Teodora Amadeusza Hoffmanna i Józefa Dzierzkowskiego

Agnieszka Dylewska
2018 Literatura Ludowa  
doi:10.12775/ll.6.2017.002 fatcat:rypkz4hm6nanvbyx7xeseebj5q