Solid phase microextraction (SPME) in determination of pesticide residues in soil samples

Rada Djurovic
2011 Pesticidi i Fitomedicina  
2011. Prihvaćen: 12. jula 2011. REZIME U radu su prikazani osnovni principi i mogućnosti primene metoda baziranih na mikroekstrakciji u čvrstoj fazi (SPME) u analitici ostataka pesticida u uzorcima zemljišta. Prikazani su i najvažniji eksperimentalni parametri koji utiču na efikasnost SPME određivanja pesticida (vrsta i debljina mikroekstrakcionog vlakna, trajanje mikroekstrakcije, temperatura na kojoj se ona izvodi, uticaj dodatka soli (efekat isoljavanja), temperatura i vreme desorpcije,
more » ... me desorpcije, izbor optimalnog rastvarača za ekstrakciju pesticida iz zemljišta i optimalan broj ekstrakcionih koraka), kao i opšte smernice za njihovu optimizaciju. Na kraju, navedene su i dosadašnje aplikacije SPME metoda u analitici ostataka pesticida u uzorcima zemljišta. Ključne reči: Mikroekstrakcija u čvrstoj fazi (SPME); ostaci pesticida; zemljište
doi:10.2298/pif1103177d fatcat:2mnrcpjntbe4lewleobdkopjpy