Exploring Filling Law of Small Fillet of Dual Clutch Hub

Yilei Zhang, Zhili Hu, Jin Li, Mingliang Dai
2018 Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University  
doi:10.1051/jnwpu/20183630464 fatcat:y4naywjw5raindwnn2gzwwphn4