Ocena możliwości wykorzystania olejów naturalnych do przerzedzania kwiatów czereśni

IWONA SZOT, TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC
2014 Annales Horticulturae  
Czereśnie stają się coraz ważniejszymi roślinami sadowniczymi w Polsce, przez co wzrastają wymogi jakościowe odnośnie do ich owoców. Wymusza to na producentach stosowanie nowych technologii, jedną z nich jest przerzedzanie kwiatów lub zawiązków czereśni. W doświadczeniu zastosowano olej kukurydziany i oliwę z oliwek w stężeniach 10, 20 i 30 g × dm-3. Badane odmiany: 'Kordia' i 'Regina' różniły się reakcją jakości owoców na zastosowane preparaty. Czereśnie odmiany 'Kordia', których kwiaty
more » ... dzano oliwą z oliwek w stężeniu 20 g × dm-3, wytworzyły owoce o znacznie większej masie niż kontrolne nieprzerzedzane. Odmiana 'Regina' zareagowała wyraźnym zmniejszeniem masy owoców oraz zawartości ekstraktu, cukrów i antocyjanów po użyciu oleju kukurydzianego w stężeniu 30 g × dm-3.
doaj:b859e55a6fb14a7ab9bb8a93d56a5c53 fatcat:5uorriicefdgvazfmzi5uwv5nm