Эдвард Желиговский – польский ссыльный на русской государственной службе (на материалах Оренбургского края, 1853-1857 гг.)

Sergey Lyubichankovskiy
2020 Res Historica  
<p>Na podstawie dokumentów archiwalnych w artykule został zrekonstruowany okres życia polskiego zesłańca – Edwarda Żeligowskiego – w Kraju Orenburskim w latach 1853–1857. Opisano krąg sprzyjających mu osób, które przyczyniły się do złagodzenia jego kary. Ukazano również mechanizm jego powołania na rosyjskie stanowisko państwowe w czasie przebywania na zesłaniu.</p>
doi:10.17951/rh.2020.50.261-268 fatcat:hyuy2zlbljfuhijk6jfkbbadim