A "Tudás Templomai" hívők és szerzetesek nélkül? – Avagy tudásmenedzsment a felsőoktatásban

Andrea Bencsik, Ildikó Marosi
2009 Vezetéstudomány / Budapest Management Review  
Az egyre gyorsuló változások, az egyre szigorodó követelmények között kiéleződő verseny rákényszeríti a gazdasági élet szereplőit a tudásmenedzsment-rendszerek mint versenytényező kialakítására és működtetésére. Ám a piaci változások nem állnak meg az egyetemek, a főiskolák falainál, begyűrűznek a felsőoktatási intézmények életébe is. A szerzők tanulmányukban – nagy léptékben – végigkövetik, hogy milyen változtatások történtek az elmúlt néhány évben, és megvizsgálják, rendelkezik-e a
more » ... ezik-e a felsőoktatás a tudásmenedzsment szervezeti és működésbeli feltételeivel, illetve milyen lehetőségek rejlenek ennek a szellemnek a kiteljesítésében. Ez egyúttal a felsőoktatási intézményekből kikerülő fiatalok magatartását, munkához való hozzáállását is jellemzi, mely előrevetíti a piaci viszonyok között működő szervezeteken belüli tudásmegosztás, tudástranszfer érvényesítésének képességét.
doi:10.14267/veztud.2009.04.04 fatcat:howmc554pjdthgrvxyjzgtvdf4