Curriculum vitae Europass Informaţii personale Domeniul ocupaţional Învăţământ Superior EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Experienţa profesională

Nume Prenume
1997 unpublished
Loc de munca vizat Expert specialitate universitară proiect POSDRU-ID 63709 cu titlul "Calitate, inovare, comunicare in sitemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior"
fatcat:iurga4iszbgzdedku25bj4u554