Essays on Random Effects Models and GARCH Essays on Random Effects Models and GARCH ~ STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS Essays on Random Effects Models and GARCH

Jimmy Skoglund, Sven-Erik Sjostrand, Adj Prof, Hans De Geer, Nils Brunsson, Mats Lundeberg, Acting Prof, Jan Lowstedt, Christer Karlsson, Prof Lennart, Sjoberg Prof, Lennart Sjoberg (+14 others)
unpublished
Som for avlaggande av filosofie doktorsexamen vid Handelshogskolan i Stockholm framlaggs for offentlig granskning fredagen den 23 mars 200 1, kl. 13.15 i sal Torsten Handelshogskolan,
fatcat:52drwehervcxli65uhg76jxr6q