Building a Sustainable Institutional Repository

Chenying Li, Mingjie Han, Chongyang Hong, Yan Wang, Yanqing Xu, Chunning Cheng
2011 D-Lib Magazine  
doi:10.1045/july2011-chenying fatcat:o2cdyk2ravdgtlfu57i3f6s4gu