Surgical Treatment of Zenker's Diverticulum

Yong Yuan, Yong-Fan Zhao, Yang Hu, Long-Qi Chen
2013 Digestive Surgery  
doi:10.1159/000351433 pmid:23838812 fatcat:6niv2ohahngfzcawawcpppkk6u