ASISTIVNI ROBOTI U RADU SA DECOM: KAKO IH VIDE DECA I RODITELJI

Ivan Jerković, Agota Major, Marina Oros
2012 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
Prvi cilj ovog istraživanja je da se odgovori na pitanje da li postoji razlika u preferenciji različitih modela robota kod dece, kao i da li postoji razlika u zastupljenosti različitih boja kojima deca boje modele? Drugi cilj istraživanja je da se odgovori na pitanje da li postoje polne razlike u preferenciji različitih modela kod dece, kao i u pripisuvanju pola robotu, dok je treći cilj istraživanja da se odgovori na pitanje da li postoji razlika u stavu prema robotu kod roditelja u zavisnosti
more » ... od stručne spreme, pola i starosti? Učenici prvih razreda iz sedam osnovnih škola sa teritorije Južnobačkog okruga su učestvovali u istraživanju u kom su procenjivani prikazani modeli robota. Roditelji dece su odgovarali na upitnik o stavovima prema robotu kao asistivnom sredstvu. Rezultati pokazuju da deca imaju preferenciju prema modelima animalnog izgleda sa prenaglašenim facijalne crtama nalik crtanim likovima koji deluju kompaktno i zdepasto. Takođe, uočene su polne razlike u preferenciji modela i pripisivanju pola robotima. U odnosu na boje kojima su deca obojili modele, dominantna boja je bila plava, kao i razne kombinacije koje obuhvataju plavu boju. U mišljenju roditelja prevladava više pozitivan nego negativan stav prema robotu kao pomagaču.
doi:10.19090/gff.2012.1.227-249 fatcat:b5cspr4jwja2vlpiu7ux6kmkdu