Еvolutionary geometrically nonlinear problem of the fracture mechanics for prismatic bodies and bodies of revolution

Viktor Bazhenov, Ivan Solodei, Maksim Vabischevych, Ruslan Strygun
2018 Opìr Materìalìv ì Teorìâ Sporud  
Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures. 2018. № 101  Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л. 3 УДК 539.3 ПОСТАНОВКА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ТА ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ В.А. Баженов, д-р техн. наук, професор І.І. Солодей, д-р техн. наук, старший науковий співробітник М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук Р.Л. Стригун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
more » ... архітектури, Київ Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, 03680 Розглянута постановка задачі механіки руйнування для неоднорідних просторових тіл обертання та призматичних тіл з тріщинами під дією динамічних навантажень з урахуванням великих пластичних деформацій. Ключові слова: динаміка, великі пластичні деформації, тріщина, призматичні тіла, тіла обертання, напіваналітичний метод скінчених елементів, спеціальний скінчений елемент. Автор (вчена ступень, вчене звання, посада): доктор технічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, директор НДІ будівельної механіки БАЖЕНОВ Віктор Андрійович Адреса робоча: 03680 Україна, м. Київ, Повітрофлотський проспект 31, Київський національний університет будівництва і архітектури, БАЖЕНОВУ Віктору Андрійовичу Робочий тел.: +38(044) 245-48-29; Мобільний тел.: +38(067) 111-22-33; E-mail: vikabazh@ukr.net ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5802-9848 Автор: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Зав. відділом НДІ будівельної механіки Солодей Іван Іванович Адреса робоча: 03680 Україна, м. Київ, Повітрофлотський пр. 31, Київський національний університет будівництва і архітектури Робочий тел.: +38(044) 241-55-55 Мобільний Автор: кандидат технічних наук, докторант кафедри будівельної механіки Вабіщевич Максим Олегович Адреса робоча: 03680 Україна, м. Київ, Повітрофлотський пр. 31, Київський національний університет будівництва і архітектури Робочий тел.: +38(044) 241-55-55 Мобільний тел.: +38(050)928-40-97 E-mail: vabix@ukr.net ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0755-5186 Автор: Стригун Руслан Леонідович Київський національний університет будівництва і архітектури Робочий тел.: +38(044) 241-55-55
doi:10.32347/2410-2547.2018.101.3-13 fatcat:j25hxtpmsbdvbfwecccynqojji