THE ASSESSMENT OF VITAMINS INTAKE IN DAILY FOOD RATIONS OF YOUNG, HEALTHY INDIVIDUALS-THE PILOT STUDY

Natalia Szupryczyńska, Magdalena Jankowska, Aleksandra Śliwińska, Sylwia Małgorzewicz
unpublished
OCENA PODAŻY WITAMIN W CAŁODZIENNYCH RACJACH POKARMOWYCH MŁODYCH, ZDROWYCH OSÓB-BADANIE PILOTAŻOWE Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19-30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10
more » ... Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12. Słowa kluczowe: dieta, witaminy, ankieta, podaż witamin. N. Szupryczyńska, M. Jankowska, A. Śliwińska, S. Małgorzewicz, Ocena podaży witamin w całodziennych racjach... 23 Summary The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method-pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19-30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.
fatcat:kiehnli6ifbizpf3n2qxdsj4iy