Psikiyatride ve İletişim Eğitiminde Simüle Hasta Uygulamaları

Neşe Mercan, Celale Tangül Özcan, Mehmet Sinan Aydın
2018 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
Öz Öğrencilere bilişsel ve psikomotor davranışların kazandırılmasında etkili eğitim yöntemlerinden biri olan interaktif yöntemler, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlamaktadır. Bu kapsamda interaktif yöntemlerden olan simülasyon uygulamalarında simüle hasta/standardize hasta kullanılabilmektedir. Simüle hasta, gerçek hasta senaryosunu canlandırmak ve sunmak için eğitim almış kişiler olup öğrencilerin gerçek hasta ortamından önce sanal ya da laboratuvar ortamında deneyime
more » ... tamında deneyime dayalı güvenli bir öğrenme imkânı sunmaktadır. Bu uygulama öğrencilerin; bilgi ve beceri düzeyinin, öz yeterliğinin, motivasyonunun ve kendilerine güvenlerinin artmasını, kaygı düzeyinin azalmasını ve klinik karar verme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu makalede iletişim eğitiminde ve psikiyatride simule hasta uygulamalarının kısaca gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: İletişim, inceleme, simüle hasta. Abstract One of the effective methods of teaching to earn cognitive and psychomotor behaviors for students is interactive methods in which they actively participate in learning process. Simulated/standardized patient can be used in simulation application which is one type of the interactive methods. The simulant patient consists of those who have been trained to act and display the real patient scenario. The simulant patient provides a safe learning environment based on experience in virtual or laboratory environment prior to the actual patient environment for students. This application helps students to increase the level of knowledge and skills, their self adequacy, their motivation and their safety, reduce their level of anxiety and improve their clinical decision making skills. The aim of this article is to briefly review simulated patient practices in communication training and psychiatry.
doi:10.18863/pgy.364112 fatcat:bpsfum3q7jdqznt6ni4wtcpqei