Metoda hoshin kanri w przedsiębiorstwach wykorzystujących koncepcję lean management / Using hoshin kanri method in lean enterprise

Marcin Kowalewski, Piotr Głowicki
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.424.14 fatcat:wsbivnktona73oabtucrtzag4y