ESSENTIE VAN HET WERK VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR

D. E. Beutick
1968 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Gemakshalve wordt in het vervolg het woord bedrijf gehanteerd. Het nu volgende is echter niet alleen van toepassing op bedrijven (ondernemingen), maar ook op overheids-en andere organisaties. m a b blz. 524
doi:10.5117/mab.42.12904 fatcat:m6jzscvfnndxhlp4k5ai4jm72e