Henry James i żołnierze walczący w I wojnie światowej: cztery listy

Katie Sommer
2017 Litteraria Copernicana  
doi:10.12775/lc.2017.013 fatcat:nw7mcfjynjd5ngbu75nt6tgz3e