Asmens tautinio tapatumo tapsmas. Sociopsichologinės šio proceso interpretacijos

Dalia Antinienė
2002 Sociologija : Mintis ir Veiksmas  
Straipsnyje analizuojama vienos iš daugialypio asmens tapatumo sričių – tautinio tapatumo - formavimosi procesai ir bruožai, svarba asmeniui, vieta asmens tapatumo sistemoje. Straipsnyje nagrinėjama tradicinio požiūrio į tautiškumo objektyvumą kaita, šios sąvokos pasipildymas naujomis tautinės tapatybės formavimosi procesų, pvz., galimybių svarstymo, laisvo pasirinkimo, dimensijomis. Straipsnyje taip nagrinėjami šių procesų dinamiką struktūruojantys veiksniai - asmens savęs priskyrimo tautinei
more » ... endrijai sociopsichologiniai aspektai. Remiantis įsipareigojimų tautai ir alternatyvų dėl tautinio apsisprendimo tyrinėjimo kriterijais, straipsnyje pateikiama originali tautinio tapatumo formavimosi samprata ir interpretacija.
doi:10.15388/socmintvei.2002.2.6169 fatcat:r5nxwnx7fbg5hc3p2kgwpyj27i