Verònica Zaragoza & Pep Valsalobre (ed.), «Fontanella polièdric: poesia barroca i transmissió», Barcelona, Institut d'Estudis Catalans / Universitat de Girona, 2019, 274 p

Sara Mortreux Soley
2020 Caplletra: Revista Internacional de Filologia  
Ressenya sobre el llibre de Verònica Zaragoza & Pep Valsalobre (ed.), Fontanella polièdric: poesia barroca i transmissió, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans / Universitat de Girona, 2019, 274 p. ISBN 978-84-9965-440-9 (IEC) - 978-84-8458-537-4 (UdG).
doi:10.7203/caplletra.68.16484 fatcat:fhrzfzhrrnfkbcjq3fcrn2q3gu