Μετακαπιταλιστική εργασία: Ισορροπημένες θέσεις εργασίας και δίκαιη αμοιβή [report]
Postcapitalist Work: Balanced Jobs and Equitable Remuneration

Michael Albert
2021 unpublished
Η σειρά μελετών mέta Working Papers «Μετακαπιταλισμός στην Πράξη | Οδηγός για Αρχαρίους» δημοσιεύει κείμενα πολιτικής που περιγράφουν πτυχές του πώς θα έμοιαζε ένας μη-δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Η σειρά εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: Παραγωγή | Κατανομή | Λήψη Αποφάσεων δηλαδή, το με τι θα έμοιαζε η μετακαπιταλιστική παραγωγή (και ποιος θα κατείχε τα μέσα παραγωγής), τι μορφή θα λάμβανε η κατανομή αγαθών (και ποιες εναλλακτικές πέρα από την οικονομία της αγοράς αξίζει να διερευνηθούν)
more » ... ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές λήψης αποφάσεων και δημοκρατίας σε μια μετακαπιταλιστική κοινωνία. Σε αυτή τη μελέτη, ο Michael Albert εξετάζει τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή την μετακαπιταλιστική παραγωγή/εργασία.
doi:10.55405/mwp6gr fatcat:ek6cs2d35bcl5pzcctcusixkrq