Uwarunkowania wieloletniej strategii inwestycyjnej w energetyce konwencjonalnej w Polsce Long term investment climate for conventional energy sector in Poland

Monika Morawiecka, Dyrektor Zarządzający, Obszaru Strategii, Współpracy Międzynarodowej, Pge Polska, Grupa Energetyczna
unpublished
While assessing the future of coal-fired power plants on the European power market, a thorough analysis of regulatory, macroeconomical and technological development must be performed. Given the uncertainty surrounding the above aspects in a longer term, the investment strategy within the coal-fired generation should largely be based on available and future support mechanisms, which are essential for economical predictability of these sources, regardless of their usefulness for security of
more » ... in the power sector. Wstęp W sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Europie zaszły na przestrzeni ostatnich lat olbrzymie zmiany, które mają dwie zasadnicze cechy-po pierwsze, są w dużej mierze nieodwracalne, a po drugie, wymuszają zupełnie nowe spojrzenie na długoterminowe uwarunkowania inwestycyjne. Wydaje się, że sektor znajduje się obecnie w swego ro-dzaju okresie przejściowym, w którym z jednej strony tradycyjnie pojmowane procesy inwestycyjne są w dużej mierze niemożliwe do prowadzenia, a z drugiej-ciężko jest zdefiniować nowe kierunki rozwoju, które mogłyby być odporne na uwarunkowania zewnętrzne, w szczególności-a może przede wszystkim-regulacyjne. 53
fatcat:wbbkirbs55fojdhxzalapzcyay