The Meteorological Investigation of Turkish Coasts of the Black Sea

Ertuğrul Ağırbaş
2017 Journal of anatolian environmental and animal sciences  
Öz: Meteorolojik parametrelerin aylık ve yıllık ortalamalar halinde takip edilmesi denizel ekosistemlerin dinamiklerinin ve yapısının anlaşılmasında son derece önemlidir. Bu nedenle hava ve deniz suyu yüzey sıcaklığı (SST), yağış miktarı, güneşlenme süresi, rüzgâr hızı ve iklimsel indeksler (Kuzey Atlantik Salınım İndeksi, NAO) gibi meteorolojik parametreler uzun dönemli (40 yıl) olarak analiz edilerek Karadeniz'in Türkiye kıyıları meteorolojik yönden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Analizler
more » ... lmıştır. Analizler sonucunda deniz suyu yüzey sıcaklığı her iki havzada artış eğiliminde olmasına rağmen, istatistiki olarak Batı Havza 0.02 o C (P<0.01)'lik bir artış göstermiştir. Uzun dönemli hava sıcaklığı verileri her iki havzada da (Batı Havza= 0.03 o C, P<0.05; Doğu Havza= 0.03 o C, P<0.05) istatistiki olarak artış göstermiştir. Yıllara göre yağış miktarı istatistiki olarak önemli bir degişim gösternezken ortalama rüzgar hızı önemli değişimler göstermiştir (Batı Havza = 0.02 m/s, P<0.01; Doğu Havza = -0.03 m/s, P<0.01). Parametrelerin NAO indeks ile yapılan korelasyon analizlerinde özellikle deniz suyu sıcaklığı ve hava sıcaklığı ile pozitif ilişki sergilediği tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Karadeniz, Sıcaklık, Rüzgâr, NAO [*] Bu çalışma 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Abstract: Monitoring the meteorological parameters monthly and yearly is crucial in understanding the dynamics and structure of marine ecosystems. For this reason, meteorological parameters such as air and sea surface temperature (SST), amount of precipitation, duration of sunshine, wind speed and climatic indices (North Atlantic Oscillation Index, NAO) were analyzed in order to asses long term (40 years) meteorological changes. As a result, western basin statistically revealed an increase of 0.02 °C (P <0.01), although the sea surface temperature was trending up in both basins although the sea surface temperature tended to increase in both basins. Long-term data showed that air temperature increases were statistically significant in both basins (Western Waters = 0.03 °C, P <0.05; Eastern Waters = 0.03 ° C, P <0.05). There was a significant change in precipitation amount statistically over the years. The mean wind speed showed significant changes (Western Basin = 0.02 m/s, P <0.01; Eastern Basin = -0.03 m /s, P <0.01). It was determined that the parameters are correlated positively with sea surface temperature and air temperature especially in the correlation analysis with NAO index.
doi:10.35229/jaes.358566 fatcat:yeqrmtuppfhvhdwd4snek7me3q