Kształtowanie i rozwój układów ruralistycznych kolonii fryderycjańskich w województwie łódzkim [unknown]

Monika Cepil
2018
W artykule dokonano próby przedstawienia procesu kształtowania się oraz rozwoju układów przestrzennych kolonii fryderycjańskich we współczesnych granicach województwa łódzkiego. W pierwszej części rozważań przedstawiono wyniki badań nad inicjalnym stadium kształtowania się układów przestrzennych kolonii fryderycjańskich. Wyodrębniono trzy główne formy rozplanowania wsi: ulicówki, wsie wieloliniowe i układ koncentryczno-promienisty. Następnie przeanalizowano zmiany układów przestrzennych
more » ... estrzennych badanych wsi, które zaszły w XIX w. W kolejnej części artykułu zobrazowano ekspansję przestrzenną osad w okresie międzywojennym. W ostatnim fragmencie analizie poddano morfologię wsi po 1945 r. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wybranym zagadnieniem w oparciu o charakterystyczne przykłady kolonii.
doi:10.34858/spg.15.2018.006 fatcat:5gm7nmr5prey5ovubwzoyavf3m