Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties teisinė kilmė ir samprata

Lina Mikalonienė
2010 Teisė  
Straipsnyje nagrinėjami jungtinės veiklos (komercinės partnerystės), kaip atskiros sutarčių rūšies, esmi­niai požymiai ir klausimai. Minėta sutartis analizuojama dviejų verslo organizavimo formų požiūriu – kai remiantis partneryste steigiamas ir veikia teisinį subjektiškumą turintis subjektas ir kai partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį veikia nesteigdami atskiro subjekto. Apibūdinama jungtinės veiklos (partnerys­tės) sutarties teisinė kilmė, samprata, jos kvalifikavimo pagal Lietuvos
more » ... čių teisę klausimai. This article explores the core legal aspects of commercial partnership, as a separate type of specific contracts. Commercial partnership is understood as a legal form for business organization which has either a status of a separate entity (firm) or is considered as an aggregate of individual partners. The arti­cle also analysis background and conception of commercial partnership agreement and its classification in the Lithuanian contract law.
doi:10.15388/teise.2010.0.235 fatcat:5q62gooorncwhii6shtvb32kjy