Alternative Volumetric-Planning Decisions Of Building Pig Breeding Premises Of Pedigree Enterprises To 100 Basic Sows
Нетрадиційні об'ємно-планувальні рішення будівництва свинарських приміщень племінних підприємств до 100 основних свиноматок

V. M. Voloshchuk, Institute of Pig Breeding and AIS, S. Yu. Smyslov, M. P. Sokyrko, Institute of Pig Breeding and AIS, Institute of Pig Breeding and AIS
2017 Naukovì dopovìdì Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursiv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni  
Анотація. За застосування на племзаводах сезонно-турової технології виробництва свинини має місце нераціональне використання станкової площі, маточного поголів'я та кормів. Виникає необхідність переходу свинарських племінних підприємств із турової на потокову систему отримання опоросів. З метою зменшення витрат під час виробництва продукції свинарства назріла необхідність впровадження сучасних ефективних технологій. Для подальшого розвитку свинарства було запропоновано застосування нових
more » ... ування нових ефективних типів забудови свинарських ферм із впровадженням енерго-і ресурсозберігаючих технологій утримання свиней. Виходячи з цього, представлені нові проектно-технологічні та об'ємно-планувальні рішення будівництва свинокомплексу моноблокового типу з виробництва племінної та товарної продукції свинарства на 2 тис голів свиней. Проведені дослідження показали, що застосування моноблокового типу забудови в порівнянні з павільйонним дозволяє в 1,5 рази зменшити загальну площу і будівельний об'єм свинарників, збільшити на 48 % вихід продукції на 1 м 2 виробничої площі, на 66 % -на одного працюючого, на 0,23 т -на основну свиноматку. Водночас застосування нових підходів та сучасних матеріалів під час будівництва і експлуатації комплексу дозволяє підвищити коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін виробничих приміщень на 14 %, покрівлі на 10 %, вікон на 75 % за зменшення загального енергоспоживання об'єкта на 33 %. Проектнотехнологічні і об'ємно-планувальні рішення, які пропонуються для виробництва з комплексним застосуванням нових засобів освітлення, вентиляції, гноєвидалення та станкового обладнання дозволяє стверджувати, що
doi:10.31548/dopovidi2017.02.014 fatcat:arokguc3inahhaivn2effbubju