TWO CASES OF PULSELESS DISEASE
脈無し病の2例

Gyoichi WAKISAKA, Itrau NAGATA, Hiroyoshi SAWADA, Michiko TAMEGAI, Hioo FURUKAWA, Atsushi KURAMOTO, Susumu MITSUTANI, Kazuo TOMIE, Kosho YAMABA, Minoru OKUMA, Toshiyuki HIBINO
1964 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.53.893 fatcat:ubw74a46uncyvctizjb2wxbogm