Regular honeycomb porous polymer films based on amphiphilic block copolymer

Pao-Hsaing Tung, Chih-Feng Huang, Shih-Chien Chen, Chih-Hao Hsu, Feng-Chih Chang
2006 Desalination  
doi:10.1016/j.desal.2006.03.240 fatcat:adzumz7psne37nj6qd3si3pmyi