Data management research at the technical university of crete

Stavros Christodoulakis, Minos Garofalakis, Euripides G.M. Petrakis, Antonios Deligiannakis, Vasilis Samoladas, Ekaterini Ioannou, Odysseas Papapetrou, Stelios Sotiriadis
2014 SIGMOD record  
doi:10.1145/2590989.2590999 fatcat:ithsznixnzcafdkbnsuagqo5aa