Endoscopic ultrasonographic evaluation of aberrant pancreas in upper gastrointestinal tracts
迷入すいの超音波内視鏡像の検討

Manabu YONESHIMA, Takeshi URABE, Yoshiyaru OIKO, Takashi MURATA, Yoshiharu MOTOO, Masashi UNOURA, Ken-ichi KOBAYASHI, Nobu HATTORI, Tokio WAKABAYASHI, Gorou SUGIOKA
1988 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.30.1218 fatcat:at2xacpzurbsblgpkbc5y4a44q