Batman Üniversitesi Cilt 4/ Sayı 1 Volume 4 / Number 1

Yaşam Dergisi, Ünverstes Batman, Blmler Yaşam, Dergs, Web Sorumluları, Webmasters
Address : Batman University The Journal Editorial Board of Journal of Life Sciences   unpublished
Emine ÖZDEMR (Bilgi şlem DB), Suat SÖNMEZ (Kütüphane-Dökümantasyon DB) Üniversitemizin elektronik ortamda yayınlanan Yaşambilimleri Dergisi'nin 4. sayısının ilk cildi görüş ve incelemelerinize sunulmuştur. Bu sayının hazırlığı aşamasında derginin yönetim ve yayın ekibini genişleterek, özellikle sonraki sayılar için alt yapının güçlenmesini amaçladık. Dergi otomasyon sisteminde yenilikler oluşturarak okuyucunun metinlere daha kolay ulaşmasını sağladık. Diğer taraftan, hakemlik sisteminde de
more » ... eri gelecek sayılarda daha açık biçimde belli olacak yenilemeler yaptık. Bu sayı ile dergide makalesi yer alan değerli yazarlarımızdan yayın etiğine uyduklarına ait bir taahhüt yazısı da aldık. Bu sayı ile amaçladığımız bir yenilik de elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren dergimizin aynı zamanda basılı hale getirilmesidir. Hatırlanacağı gibi, 18-20 Nisan 2012'de gerçekleştirilen "Bilim ve Kültür Sempozyumu'na sunulan bildirilerden oluşan dergimizin ilk sayısı da bu şekilde hem elektronik ortamda, hem de basılı olarak yayınlanmıştı. Her ne kadar elektronik yayıncılık ülkemizde hızla gelişiyor olmakla birlikte, özellikle bilimsel ve gelecekte de yararlanılabilecek makalelerin aynı zamanda basılı olarak kütüphanelerin raflarında yer almasının bu çalışmaların daha geniş bir kitleye ulaşılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Dergimizin bu sayısının yayına hazırlanması aşamasında emeği geçen ve yazılarıyla dergimizin zenginleşmesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunarım. Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Batman Üniversitesi Rektörü Yaşambilimleri Dergisi Sahibi BATMAN ÜNVERSTES YAŞAM BLMLER DERGS HAKKINDA Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik bilimleri ile sosyal, beşeri ve sağlık bilimlerini içine alan temel ve uygulamalı bilim dallarında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makale, derleme ve kısa not türünde çalışmaların yayınlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayınlanır. Dergi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin yazım dili; tercihen Türkçe veya İngilizce olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yazılması zorunludur. Gönderilen makalenin kabul edilip edilmemesine, en az iki uzman hakem tarafından makalenin değerlendirilmesiyle karar verilir. Kabul edilen makalelerin tam metinleri, ilgili sayıda PDF versiyonları ile birlikte online olarak araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır. Yazarlar hiçbir ücret ödemeksizin makalelerinin yüksek çözünürlükte PDF formatında bir kopyasına erişebilirler. Böylelikle çok fazla kişinin dergiye erişimi sağlanmaktadır. Adres : Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, ABOUT THE JOURNAL Journal of Life Sciences is an international, peer-reviewed journal of the Batman University (Turkey) which publishes original research articles, collected works and short notes on scientific studies in basic and applied sciences including natural and sciences, engineering, humanity and health disciplines. The Journal is published semi-annually and, if it is required, a special issue could be publised within the context of a particular subject. Studies of scholars from any institution and nation are welcomed. The submitted manuscripts are not accepted if they have been published before or under editorial consideration elsewhere. The manuscripts should be preferably written in Turkish or English. Turkish and English abstracts for all papers are required. The publication of the submitted manuscripts is decided upon the review of at least two referees related to the subject of the papers. The original texts of the accepted papers together with their PDF versions are provided online for the use of researchers. The PDF formats of the manuscripts in high resolution will be available for authors free of charge. In his way a great number of researchers can access to the journal.
fatcat:7nkdujcuz5f73dny4x6ysdgchi