Synthesis and Antitumor Activities of 3'-Substituted Propanolursolates

Xia Li, Xue Bai, Ke Wu, Yujun Wang, Wangqi Shi, Ying Li, Shufan Yin
2012 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc1109251 fatcat:6eibxmsdmjbqtgilbs5x76rpmi