The relationship of the individual psychological characteristics of athletes with the effectiveness of competitive activity
Зв'язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності

Valentina Liashenko, Boris Grinchenko Kyiv University, Olga Kozhanova, Evgeny Korzh, Boris Grinchenko Kyiv University, Boris Grinchenko Kyiv University
2020 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Мета: визначити взаємозв'язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності. Матеріал і методи: для діагностики рівня самооцінки нами була використана методика "Інтегральна самооцінка особистості", яка дозволила спортсменам оцінити особистісні якості і вивести загальний рівень самооцінки. Методика по визначенню типу стресостійкості (Н. П. Фетіскін, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) була використана для визначення у спортсменів характерних моделей
more » ... терних моделей поведінки при виникненні стресової ситуації [15]. Для виявлення ступеня вираженості маскулінних і фемінних характеристик у спортсменів, використовувався опитувальник С. Бем [14], методика діагностики самооцінки психічних станів, розроблена Г. Айзенком [10], застосовувалася для визначення таких психічних станів, як тривожність, фрустрація, агресивність і ригідність. Для обробки отриманих результатів використовувалися методи математичної статистики. У дослідженні приймали участь 50 спортсменів від КМС до МС, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики, віком від 18 до 29 років. Результати: виявлено взаємозв'язки індивідуально-психологічних особливостей спортсменів, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики з результативністю їх змагальної діяльності. Особистісна якість -нейротизм, має негативні кореляційні зв'язки з найкращим результатом у сезоні (r=-0,44) та результатом у головному старті (r=-0,39), а самооцінка має високі позитивні взаємозв'язки з кращим результатом у сезоні (r=0,81) та результатом на головному старті (r=0,88). Висновки: за результатами нашого дослідження самооцінка має найбільшу кількість взаємозв'язків с досліджуваними показниками, у тому числі і з готовністю до змагальної діяльності (r=0,80) та результатом на головному старті (r=0,88). Ми отримали високий ступінь достовірності відмінностей між нейротизацією особистості та змагальним результатом. Таким чином, спортсмени, які впевнені у собі, з адекватною самооцінкою, невисоким рівнем агресивності та тривожності, мають високу стійкість до стресових умов, які виникають у процесі змагальної діяльності та можуть продемонструвати високий результат. Ключові слова: тривожність, стресостійкість, нейротизм, результативність, маскулінність.
doi:10.15391/snsv.2020-1.014 fatcat:6zhxaob4y5crpdgpm6lzyw44ti