Trajectòries migratòries i rendiment escolar als barris de Barcelona

Andreu Domingo, Jordi Bayona-i-Carrasco
2021 Documents d'Anàlisi Geogràfica  
Resum Els 53.612 alumnes relacionats amb la immigració que estudien a la ciutat de Barcelona durant el curs 2015-2016 representen el 30,4% del total de l'alumnat. Un 15,1% d'aquests resideixen als barris més vulnerables inclosos en el Pla de Barris, on representen el 43% dels alumnes. En aquest treball s'analitza l'assoliment del grau d'ESO dels alumnes d'instituts públics i la seva relació amb el procés migratori, amb una especial atenció als que viuen als barris més vulnerables. Els resultats
more » ... bles. Els resultats indiquen l'existència de fortes diferències en la composició de l'alumnat segons la titularitat del centre, així com proporcions més altes d'alumnes que no obtenen el grau d'ESO entre els d'origen immigrant. Als barris més vulnerables, els autòctons i els immigrants s'aproximen a causa dels mals resultats dels alumnes autòctons, mentre que s'observa una relació negativa entre concentració i resultats per als autòctons motivada per la selecció negativa associada al white flight. Paraules clau: immigració; escola; vulnerabilitat; fracàs escolar; Barcelona * Aquest treball forma part del projecte d'R+D+I «Demografía, migraciones y nuevas fronteras estadísticas: Big Data, Registros continuos de población y Registros administrativos» (CSO2017-85670-R), dirigit per Andreu Domingo. Jordi Bayona és professor Lector-Serra Húnter. Andreu Domingo; Jordi Bayona-i-Carrasco Trajectòries migratòries i rendiment escolar als barris de Barcelona 74
doi:10.5565/rev/dag.608 fatcat:3ew6644mpnbmbbtxzaws7agtua