Du er ikke en dings!

Kristian Bjørkdahl
2010 Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics  
Du er ikke en dings! Frykten for at menneskeskapt teknologi skal virke mot menneskenes eget beste, er på ingen måte ny. Teknologiskepsis som fenomen ser faktisk ut til å vaere like gammelt som teknologien selv. Sokrates, for eksempel, forsøker i Platons dialog Faidros å temperere entusiasme for skrivekunsten ved å hevde at skrift kun er en skygge av det talte ord. Med den egyptiske Totmyten som forelegg forstår Sokrates skrivekunsten som et tegn på forfall; skrift tillater ikke på samme måte
more » ... ke på samme måte som det talte ord at misforståelser kan oppklares, feil rettes opp, sannheten tre frem. I Sokrates' dialektiske higen etter sannheten er skrift en forpurrende teknologi. Vi som er barn av skrive-og boktrykkerkunstens sivilisasjon, deler neppe Sokrates' motforestillinger, men også i relativ naer fortid ble nye teknologier, blant annet nye medier, møtt med skepsis og frykt. I forrige århundre var man spesielt redd for de såkalte massemediene: film, radio og TV. I våre dager er imidlertid disse gårsdagens medier i ferd med å bli fortaert av det store uhyret som er vår tids eneste medium: Internett. Dermed er tiden inne for pamfletter og populaervitenskapelige bøker som stiller spørsmålet: Er Internett dødsstøtet for kultur, sivilisasjon, intelligens, solidaritet, dyp tenkning og alt som for øvrig er bra? Jaron Laniers You Are Not a Gadget: A Manifesto (2010) og Nicholas Carrs The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2010) snuser begge på et «ja». Før man avviser disse forfatternes utgangspunkt som håpløst bakstreversk, bør man vurdere hvorvidt frykten for nye medier ikke ligner gjetergutten som ropte «Ulv! Ulv!». Bare fordi skrivekunsten og boktrykkerkun-
doi:10.5324/eip.v4i2.1766 fatcat:i6v66vx5hjdk5h2bf2tiwkpvn4