Bektaşi Üzümü (Ribes uva-crispa L.) ve Dağ Frenk Üzümünün (Ribes alpinum L.) Bazı Biyokimyasal İçerik ve Biyolojik Aktiviteleri Yönünden Karşılaştırılması

Nurcan ERBİL, Zehra MURATHAN, Mehmet ARSLAN, Ahmet İLÇİM
2021 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
Öz: Ribes L. cinsine ait bitkiler çoğu zaman doğal olarak yetişen, son zamanlarda da kültürü yapılan çalı formundaki bitkilerdir. Bu cinse ait olan bektaşi üzümü ve frenk üzümünün sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olduğu bilinmekte olup, bu faydalarından dolayı son yıllarda insanoğlunun dikkatini cezbetmiş durumdadır. Bu çalışmada Beşikdüzü/Trabzon'dan toplanmış olan bektaşi üzümü (Ribes uva-crispa L.) ve dağ frenk üzümünün (Ribes alpinum L.) toplam askorbik asit, toplam fenolik ve
more » ... flavonoid içerikleri ile antioksidan, antibakteriyel ve mutajen aktivileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, bektaşi üzümü ve dağ frenk üzümünün sahip olduğu toplam fenolik, flavonoid ve askorbik asit değerleri arasında istatistiksel olarak bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). Antioksidan aktivite değerlerinin ise dağ frenk üzümünde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Antibakteriyel aktivite sonuçları incelendiğinde de benzer bir şekilde dağ frenk üzümü ekstraktının test bakterilerine karşı daha yüksek aktivite sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca; bektaşi üzümü ve dağ frenk üzümü ekstraktlarının hiçbirinde Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100'e karşı herhangi bir mutajen aktiviteye rastlanmamıştır. Anahtar kelimeler: Bektaşi Üzümü (Ribes uva-crispa L.), Dağ Frenk Üzümü (Ribes alpinum L.), Antioksidan aktivite, Antibakteriyel aktivite, Mutajen aktivite Comparison of Some Biochemical Content and Biological Activities of Gooseberry (Ribes uva-crispa L.) and Alpine Currant (Ribes alpinum L.
doi:10.25308/aduziraat.907968 fatcat:vcne24pjy5enbivnp6d6u2xdli