De nieuwe bestuurlijke kaart van Vlaanderen

Patrick Stouthuysen
2001 Agora  
De nieuwe bestuurlijke kaart van Vlaanderen De netwerken waarbinnen mensen leven, vallen niet noodzakelijk nog samen met de gemeentegrenzen. Voor sommige dingen zijn gemeenten te klein, voor andere te groot. Bestuurskundigen bepleiten daarom schaaldifferentiatie. Sommige bestuurlijke taken kunnen het beste op het bovenlokale niveau worden ingevuld, voor andere lijkt schaalverkleining de aangewezen oplossing. De Vlaamse overheid probeert hierop in te spelen via nieuwe en gedifferentieerde
more » ... ferentieerde bestuurlijke structuren. Oat is op zich mogelijk een verheugende ontwikkeling. De bestuurlijke kaart zal er evenwel niet eenvoudiger op worden. PATRICK STOUTHUYSEN
doi:10.21825/agora.v17i1.9143 fatcat:tuvmqlwpezbftcwe2f66cnphma